Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2015

paszak
0626 204c 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaArecaS ArecaS

June 04 2015

paszak
brudstock
Reposted fromtfu tfu viahrabiapawel hrabiapawel
paszak
Fishing in Australia
Reposted fromcarfreitag carfreitag viamkkfr mkkfr
paszak
7620 69e3 500
Reposted from0agus0 0agus0 viaxann xann
paszak
6238 57c9
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viasober sober
paszak
Reposted fromspecific-humor specific-humor viatfu tfu
paszak
pozdro Rojas
Reposted fromtfu tfu
paszak
Jeżeli:
- możesz rozpocząć dzień bez kofeiny,
- zawsze możesz być radosny i nie zwracać uwagi na niedogodności,
- nie zawracasz ludziom głowy swoimi problemami,
- możesz każdego dnia jeść to samo i być za to wdzięcznym,
- nie obwiniasz innych za coś, co nie idzie po twojej myśli,
- nie musisz kłamać,
- radzisz sobie ze stresem bez wspomagaczy,
- zasypiasz bez tabletek,
- nie zwracasz uwagi na kolor skóry, orientację seksualną, przekonania religijne czy polityczne,
- guzik cię obchodzi kryzys finansowy,
to właśnie osiągnąłeś poziom rozwoju swojego psa.

;)
Reposted fromkjuik kjuik viaczekoladowyblok czekoladowyblok
paszak
2478 1586 500
Reposted fromPanteon Panteon viaczekoladowyblok czekoladowyblok

May 29 2015

pics/starwars/loreal.jpg
Reposted fromZaphodB ZaphodB viaczekoladowyblok czekoladowyblok

May 27 2015

paszak
6193 f464
Reposted fromkjuik kjuik
paszak
3420 41e3 500
Reposted fromkjuik kjuik viasosna sosna
paszak
4597 ea4c
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot

May 26 2015

1195 899c 500

MRW my mother asks me to fix her computer…

May 23 2015

paszak
Reposted fromtotal1ty total1ty viasober sober

May 22 2015

paszak

May 18 2015

paszak
6100 9cce 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viachowmein chowmein
paszak
Ciasteczka
Reposted fromreksi0 reksi0 viaczekoladowyblok czekoladowyblok
paszak
2606 d07c
Reposted fromverdantforce verdantforce viasober sober
paszak
0464 e719 500
Reposted fromkjuik kjuik viaczekoladowyblok czekoladowyblok
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl